Πνευματικες
 

Πνευματικες θερμοκολλητικές πρέσες
Διπλή πνευματική θερμοκολλητική πολυπρέσα M2A
Πνευματικη θερμοκολλητική πρέσα DR2
Πνευματικη θερμοκολλητική πρέσα DR3
 

HEAD OFFICE
174 K. Karamanlis avenue,
Postcode. GR-542 48
Thessaloniki, Greece
t. +30 2310 311777
f. +30 2310 322784
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FACTORY
4th road Industrial Park,
Postcode. GR-630 80
Lakkoma, Chalkidiki
t. +30 23990 51432
f. +30 23990 51433
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Follow us on social media..

Ask a question
1000 characters left

Captcha code Refresh Image