Αυτόματες διπλωτικές,συσκευαστικές, στιβακτικές μηχανές
Αυτόματη διπλωτική μηχανή STP1000
Αυτόματη συσκευαστική μηχανή PV38
Αυτόματη κολλητική μηχανή KL55
Αυτόματη στιβακτική μηχανή NT50
Aυτόματη διπλωτική μηχανή FX23