Διπλωτικες
 

Αυτόματες διπλωτικές,συσκευαστικές, στιβακτικές μηχανές
Αυτόματη διπλωτική μηχανή STP1000
Αυτόματη συσκευαστική μηχανή PV38
Αυτόματη κολλητική μηχανή KL55
Αυτόματη στιβακτική μηχανή NT50
Aυτόματη διπλωτική μηχανή FX23

HEAD OFFICE
174 K. Karamanlis avenue,
Postcode. GR-542 48
Thessaloniki, Greece
t. +30 2310 311777
f. +30 2310 322784
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FACTORY
4th road Industrial Park,
Postcode. GR-630 80
Lakkoma, Chalkidiki
t. +30 23990 51432
f. +30 23990 51433
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Follow us on social media..

Ask a question
1000 characters left

Captcha code Refresh Image