thermotron.gr

Διπλωτική STP1000

Aυτόματη διπλωτική μηχανή STP1000

 


No images availabe

 

Γενική περιγραφή

Η STP-1000 είναι η ανανεωμένη εκδοχή της πετυχημένης αυτόματης διπλωτικής μηχανής STP-950 η οποία έτρεχε τα προηγούμενα χρόνια στην παγκόσμια αγορά. Στην νέα STP-1000, η εταιρεία μας έχει εγκαταστήσει τα πλέον μοντέρνα πνευματικά, ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά συστήματα με στόχο την ακόμα καλύτερη ποιότητα κατασκευής και εργονομίας.
H αυτόματη διπλωτική μηχανή STP-1000 διπλώνει έτοιμα ενδύματα γρήγορα, αθόρυβα και με ακρίβεια. Χρειάζεται έναν μόνο χειριστή και είναι σχεδιασμένη για να διπλώνει ιδανικά t-shirts. Μέσα στα επιτρεπόμενα όρια μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί για να διπλώνει διάφορα είδη και μεγέθη ρούχων.
Μέγιστη δυνατότητα παραγωγής είναι 5500 τα 8ωρο.
Η μηχανή προσφέρεται ως αυτόνομη μονάδα είτε ως τμήμα ενός σετ μηχανών διπλώματος και συσκευασίας ρούχων.
Το σετ των μηχανών αποτελείται από:


STP-1000 αυτόματη διπλωτική μηχανή
• PV-38 αυτόματη συσκευαστική μηχανή
• KL-55 αυτόματη κολλητική μηχανή
Όλα τα μηχανήματα προσφέρονται και λειτουργούν σαν αυτόνομες μονάδες ή σαν πλήρης σταθμός. Η διάρθρωση του πλήρους σταθμού των μηχανημάτων (STP1000-PV38-KL55) σε 3 αυτόνομες μονάδες αποσκοπεί στην ευνοϊκότερη επιλογή αγοράς σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη.
Η αυτόματη διπλωτική μηχανή STP-1000 έχει δυνατότητα παραγωγής 5,500 ρούχα το 8ωρο (η μέτρηση αυτή έγινε στον χώρο μας) και επιτυγχάνεται μέσω 5 βασικών προγραμμάτων. Σημαντικό ρόλο στην παραγωγικότητα του μηχανήματος παίζει η ταχύτητα του εργαζόμενου, το πρόγραμμα που θα διαλέξουμε στην μηχανή και το είδος του ρούχου.

 
 

Συμμόρφωση με οδηγίες της ΕΕ:

•  EC Machinery Directive (89/392/EEC) along with its
    amendments 91/368/EEC, 93/44/EEC and 93/68/EEC
  EC Directive of Electromagnetic Compatibility (89/336/EEC)
  EC Low Voltage Directive (73/23/EEC)
•  EC Directive for simple Pressure Tanks (87/404/EEC)

Συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα:

  EN 292.01-92, EN 292.02-92, EN 294-92, EN 349-93, EN 418-93, EN 23741-92, EN 23742-92, EN 60204.01-93

Συμμόρφωση με εθνικά πρότυπα:

• ΕΛΟΤ 509-88
Η μηχανή περιλαμβάνει κουμπί άμεσης παύσης (Emergency STOP) σύμφωνα με υπ’ αριθμό ΕΝ 418-93 πρότυπο της ΕΕ και ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός είναι πλήρως εναρμονισμένος με την υπ’ αριθμό EN 60204.1-93 οδηγία της ΕΕ. Το επίπεδο του θορύβου σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνά τα 70dB ενώ η ακουστική πίεση δεν ξεπερνά τα 63Pa σε ώρα λειτουργίας, σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 89/392/ΕΕC.

Τεχνικές προδιαγραφές

• Διαστάσεις L*W*H 286*125*140cm
• Καθαρό βάρος: 335 kg
• Τροφοδοσία: 400V/220V-50 Hz
• Ισχύς: 0.37 KW
• Πίεση αέρα: 6 bar
• Κατανάλωση αέρα:  51 NL/min
• Μέγιστη παραγωγή: 15 διπλώματα το λεπτό
• Χειριστής: 1 Άτομο
• Μέγιστες διαστάσεις ρούχου (L & W): 100cm & 80cm
   (Παντελόνια L = 120m
)
• Φάρδος τελικού διπλώματος: Ελάχιστο 18cm & Μέγιστο 32cm
• CE
 

Προγράμματα της STP-1000

Αυτόματο μονό δίπλωμα έτοιμου ενδύματος .
Στο πρόγραμμα αυτό η μηχανή διπλώνει τα ενδύματα στην μέση. Η μηχανή μετράει το μήκος του ρούχου και τα διπλώνει αυτόματα στην μέση. Το μέγιστο μήκος ρούχου που μπορεί να διπλώσει η μηχανή είναι 105cm.

Μονό δίπλωμα με επιθυμητό μήκος
Διπλώνει τα ρούχα στο επιθυμητό μήκος με 1 δίπλωμα. Η μηχανή θα μετρήσει το μήκος του ενδύματος και θα προσπαθήσει να ολοκληρώσει το επιθυμητό μήκος που επιλέξαμε σε cm, στην οθόνη αφής. Ο περιορισμός σε αυτό το πρόγραμμα είναι, ότι το επιθυμητό τελικό μήκος του διπλώματος, δεν μπορεί να είναι μικρότερο, από το μισό του μήκους, των ρούχων που βάλαμε.

Αυτόματο Διπλό δίπλωμα έτοιμου ενδύματος.
Διπλώνει το ρούχο με 2 διπλώματα. Η μηχανή μετράει το μήκος του ρούχου και κάνει 2 ίσα διπλώματα αυτόματα. Το τελικό αποτέλεσμα του διπλώματος θα είναι το 1/3 του μήκους του ρούχου.

Διπλό δίπλωμα με επιθυμητό μήκος.
Διπλώνει το ρούχο στο επιθυμητό μήκος με 2 διπλώματα. Η μηχανή μετράει το μήκος του ρούχου και ολοκληρώνει το επιθυμητό μήκος, που επιλέξαμε σε cm στην οθόνη αφής. Ο περιορισμός σε αυτό το πρόγραμμα είναι ότι το επιθυμητό τελικό δίπλωμα δεν θα πρέπει να είναι λιγότερο από το ¼ του μήκους του ρούχου.

Δίπλωμα παντελονιών με επιθυμητό μήκος.
Διπλώνει το παντελόνι στο επιθυμητό μήκος, με ένα ή δύο διπλώματα. Η μηχανή μετράει το μήκος του παντελονιού και πετυχαίνει το επιθυμητό μήκος, που επιλέξαμε σε cm στην οθόνη αφής. Ο περιορισμός σε αυτό το πρόγραμμα είναι ότι το επιθυμητό τελικό δίπλωμα, δεν πρέπει να είναι μικρότερο από το ¼ του μήκους του παντελονιού.

Το πλάτος του τελικού διπλώματος ενός ρούχου στην STP-1000 μπορεί να είναι από min.18cm έως max. 32cm .
Η STP-1000 μπορεί να συνδυαστεί με την συσκευαστική μηχανή PV-38 και την κολλητική μηχανή KL-55 και να δημιουργήσουν μία ολοκληρωμένη γραμμή παραγωγής, δίνοντας συγκριτικά πλεονεκτήματα, κερδίζοντας σε ταχύτητα και τυποποίηση συσκευασίας όπως επίσης και το απόλυτο πλεονέκτημα με τη μείωση του κόστους εργασίας, καθώς σε πλήρη λειτουργία η γραμμή χρειάζεται μόνο έναν εργαζόμενο για την λειτουργία της.

 

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η STP-1000 έχει 12μηνη εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς του μηχανήματος. Μαζί με την αυτόματη διπλωτική μηχανή STP-1000 παραλάβετε βιβλίο οδηγιών, ηλεκτρολογικά σχέδια καθώς και αριθμημένη λίστα των ανταλλακτικών του μηχανήματος.
Η εταιρεία μας εγγυάται την καλή λειτουργία της και υποχρεούται να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει κάθε ελαττωματικό εξάρτημα που παρουσιάζει κατασκευαστική ατέλεια μέσα στον χρόνο της 12μηνης εγγύησης. Το κόστος επισκευής και ανταλλακτικών επιβαρύνει τον κατασκευαστή. Ο ναύλος της μεταφοράς, από και προς την έδρα μας, ασφάλιστρα και λοιπά έξοδα, που προκύπτουν κατά την μεταφορά, βαρύνουν τον αγοραστή σε κάθε περίπτωση.

Η παρούσα εγγύηση παύει να ισχύει εφόσον:
• Το μηχάνημα χρησιμοποιήθηκε για χρήση διαφορετική της προοριζόμενης.
• Προξενήθηκαν ζημιές από ατύχημα, πτώση, λάθος χειρισμό.
• Προηγήθηκε προσπάθεια επισκευής από τον χρήστη ή τρίτους.
• Τροποποιήθηκε κάποιο μέρος του ή ανταλλακτικό για οποιοδήποτε λόγο
• Η σύνδεση, χρήση, συντήρηση του δεν έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου.
• Χρησιμοποιήθηκε αναλώσιμο ή ανταλλακτικό διαφορετικό από αυτά, που υπήρχαν αρχικά στο μηχάνημα.

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
K. Καραμανλή 174
T.κ. 542 48,
Θεσσαλονίκη
t. +30 2310 311777
f. +30 2310 322784
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
4ος Δρόμος ΒΙ.ΠΑ. Λακκώματος,
Τ.κ. 630 80,
Λάκκωμα, Χαλκιδικής,
t. +30 23990 51432
f. +30 23990 51433
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Follow us on social media..

Θέσε ένα ερώτημα
1000 χαρακτήρες αριστερά

Captcha code Refresh Image