Automatic folding, bagging, stacking & sealing machines
     Automatic folding machine STP1000
    Automatic bagging machine PV40
     Automatic sealing machine KL60
     Automatic stacking machine NT50
     Automatic folding, stacking & bagging machine FX23